Saturday, July 4, 2020
Hello Phang-Nga

57fceaa4d539889a309ca96f

เรือนสำหรับรับประทานอาหารถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้ว เป็นส่วนที่ยื่นออกมาในน้ำ (เอ๊ะ….จริงๆ ทั้งหลังมันก็อยู่ในน้ำนะ ฮ่าๆๆ)